Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA (Zakład metalowy w Koszalinie) została włączona do Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie. Wobec powyższego od dnia 1.11.2018 r. nowa nazwa firmy to:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Zakład Metalowy w Koszalinie

ul. Strefowa 15, 75-124 Koszalin,

tel. +48 94 347 06 38 wew. 30

KRS 0000373652, REGON 142732693, NIP 5222967596.